Co charakteryzuje agregat absorpcyjny?

Agregaty absorpcyjne funkcjonują dzięki możliwości absorbowania jednego płynu poprzez inny. W technologii chłodniczej wykorzystuje się roztwory o rozmaitych temperaturach wrzenia. Roztwór o mniejszej temperaturze wrzenia spełnia rolę czynnika chłodniczego, tymczasem roztwór o większej temperaturze wrzenia – absorbenta.

Owego rodzaju chillery zaopatrzone zostały w nowy rodzaj sprężarek. Sprężarki turbocor mają magnetyczne łożyska. Jedynym ruchomym modułem sprężarki jest wał wraz z dwoma odśrodkowymi wirnikami. Wał tenże porusza się na poduszkach magnetycznych nie dotykając przestrzeni łożysk. W związku z tymże nie potrzeba oleju do malowania łożysk ponieważ nie ma skrobania.

Agregaty chłodnicze – Chillery

Agregaty chłodnicze to jedno spośród innowacyjnych, nowatorskich oraz energooszczędnych wyjść, jakie dostarczane są dla jednostek gałęzi gospodarczej oraz energetycznej. Oferowane chillery to skuteczny sposób na skuteczne chłodzenie w zestawieniu z opcją spełniania chociażby wysokich kryteriów w obszarze energooszczędności. Firmy proponują nowoczesne oraz wysoko efektywne wyjścia, w tymże m.in. agregat chłodniczy absorpcyjny, stosujący energię występującą podczas jej wykorzystywania.

Reguła funkcjonowania

Niezależnie czy mamy do czynienia z agregatami chłodniczymi stosującymi działanie absorpcji (z silnikiem w formie podawanego do mechanizmu ciepła) lub także automatyczne sprężanie czynnika chłodniczego (sprężarki przeróżnego rodzaju z silnikiem w formie dostarczanej pracy) sam mechanizm schładzania odbywa się przez lokalne zmniejszenie temperatury wywołane dużym odparowaniem czynnika chłodniczego (refrigerant) w ciśnieniu poniżej ciśnienia wrzenia. Rezultat schładzania tworzony jest w parownikach obu stopni, postawionych szeregowo z punktu widzenia ruchu wody lodowej. Element chłodniczy (czysta woda) w warunkach całkowitej próżni paruje z zewnętrznych przestrzeni rur, poprzez jaki spływa woda lodowa. Pary czynnika chłodniczego przechodzą do absorberów, postawionych jednocześnie z punktu widzenia ruchu wody chłodzącej, gdzie są wchłaniane poprzez natryskiwany hydrologiczny płyn bromku litu (pochłaniacz) o ogromnej koncentracji oraz niewielkiej temperaturze.

HVAC – dystrybucja agregatów.