Kupno działki rolnej, którą zamierzamy przeznaczyć pod budowę domu, wiąże się z szeregiem formalności, jakie przyjdzie nam załatwić. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że cały proces jest bardziej skomplikowany, niż w przypadku tradycyjnej działki budowlanej. Zakup działki rolnej jest jednak dla wielu inwestorów bardzo atrakcyjny z kilku powodów. Do najważniejszych należą: cena – działki rolne są zwykle znacznie tańsze niż budowlane – oraz lokalizacja, często w pięknych, malowniczych zakątkach kraju.

Istotne zmiany w prawie obrotu ziemią rolną

Od 26 czerwca 2019 roku, po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 o wprowadzeniu ułatwień w obrocie prywatną ziemią rolną, zarówno jej zakup, jak i sprzedaż są łatwiejsze, choć ustawa zawiera wiele niejasności.

Najważniejsza zmiana daje możliwość zakupu działki do 1 ha osobom, nie prowadzącym działalności rolniczej. Usunięto także zapis dotyczący ograniczeń w zakupie działek na terenach miejskich. Nieco mniej ustępstw ustawa przewiduje w obrocie ziemią na wsi, ponieważ na tych terenach zakupić można tylko jedną działkę. Do ważnych zmian zaliczyć należy też rozszerzenie grupy nabywców, którym właściciel działki będzie mógł ją sprzedać.

Nowe przepisy określają też czas, jaki musi upłynąć od momentu zakupu ziemi do możliwości jej sprzedaży – obecnie będzie to 5 lat. Przymierzając się do zakupu działki rolnej, warto skonsultować swoje zamiary z prawnikiem i dokładnie prześledzić przepisy. Możliwe, że aby móc na niej budować, trzeba będzie przeprowadzić proces odrolnienia.

Kiedy można budować na działce rolnej?

Na działce, która ma status działki rolnej, budynki mieszkalne może wybudować tylko i wyłącznie rolnik i musi to być działanie z zachowaniem wytycznych budowy zagrodowej, czyli domu wraz z przylegającymi budynkami gospodarczymi. To, jaką powierzchnię powinno mieć gospodarstwo, wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępnego w odpowiednim dla danej miejscowości urzędzie gminy.

Osoba, która nie jest rolnikiem, a zamierza zakupić działkę rolną pod zabudowę, musi wcześniej sprawdzić wszelkie plany zagospodarowania i możliwości zmiany przeznaczenia gruntów. Jeśli plany nie przewidują przeznaczenia terenów rolnych pod zabudowę, istnieje możliwość wystąpienia z prośbą o ich zmianę. Plany miejscowego zagospodarowania terenu ustalane są zwykle na kilka lat i ich zmiana może wiązać się z długim oczekiwaniem na decyzję.

O wiele łatwiej jest w gminach, które nie mają planów zagospodarowania przestrzennego. Starając się o odrolnienie działki, czyli zmiany przeznaczenia terenu, potrzebowali będziemy decyzji o warunkach zabudowy oraz wyłączeniu z produkcji rolnej. Pamiętać też należy, że wyłączyć można jedynie grunty o klasie niższej niż III.

W przypadku ziemi oznaczonej jako grunt klasy I do III, będziemy musieli się zwrócić o zgodę do odpowiedniego ministra, mającego pieczę nad sprawami rozwoju wsi, co wiąże się z kolejnymi formalnościami. Zmiana przeznaczenia działki rolnej to najważniejszy krok, jeśli planujecie budowę domu na działce rolnej, sami nie będąc rolnikami.

Materiał opracowany przez portal Relist.pl