Rodzaje instalacji przemysłowych

Wykorzystywane w przemyśle instalacje różnią się od siebie przede wszystkim pod względem technologicznym. Wydawać by się mogło, że obecne na rynku systemy to proste konstrukcje, które działają na bazie nieskomplikowanych procesów. Tymczasem poszczególne rodzaje instalacji wymagają specjalistycznej wiedzy już na etapie ich projektowania, a dzięki ich uruchomieniu między innymi praca ludzi może być wykonywana w bezpiecznych warunkach i przynosić lepsze efekty. Z jakimi rodzajami instalacji przemysłowych można się spotkać na rynku?

Instalacje przesyłowe biogaz

Biogaz jest produktem fermentacji takich materiałów, jak odpady komunalne, czy biomasa. Dzięki niemu możliwe jest produkowanie energii elektrycznej, czy ciepła dostarczanego bezpośrednio do zakładów przemysłowych, czy mieszkań. Sam biogaz zakwalifikowany jest do alternatywnych źródeł energii, stąd instalacje przesyłowe tego materiału stale zyskują na popularności. Przed wtłoczeniem biogazu do sieci musi zostać on poddany starannemu oczyszczeniu oraz uzdatnieniu, które pozwoli pozbyć się szkodliwych substancji powstałych w procesie fermentacji, takich jak choćby siarkowodór, czy dwutlenek węgla.

Instalacje odpylające

Systemy odpylające najczęściej montowane są wszędzie tam, gdzie właściwy skład powietrza zakłócany jest przez różne elementy, takie jak pyły, czy zanieczyszczenia. Mowa o lakierniach, czy zakładach obrabiających plastik, gdzie instalacje odpylające działają podobnie do filtra, który odseparowuje od powietrza zdatnego dla człowieka szkodliwe substancje. Wytwarzane wewnątrz instalacji ciśnienie ma za zadanie pobrać z powietrza zanieczyszczenie, a następnie przekazać je do komponentów oczyszczających. Sama instalacja musi charakteryzować się niezwykłą szczelnością, by pobierane powietrze nie przedostawało się przez szczeliny. Dzięki temu z miejsca pracy ludzi usuwane są szkodliwe dla nich substancje zawieszone w powietrzu.

Stacje uzdatniania wody

Główną funkcją stacji uzdatniających wodę jest usuwanie z niej zanieczyszczeń zanim trafi ona do sieci wodnokanalizacyjnej. Pobierane wody gruntowe poddawane są starannej filtracji, czy aeracji i dzięki temu mogą być transportowane rurami do finalnych odbiorców. Zanieczyszczenia, które zostały odseparowane w zależności od rodzaju stacji trafiają do gruntu lub odprowadzającej je sieci sanitarnej. Poszczególne stacje uzdatniające wodę wyposażone są w filtry, pompy, czy zbiorniki, które pozwalają na gromadzenie zanieczyszczonej wody i jej ostateczne odseparowanie od zabrudzeń.

Instalacje przeciwpożarowe 

Najczęściej spotykanymi instalacjami przemysłowymi są systemy przeciwpożarowe. Każdy z nich powinien składać się z urządzeń wykrywających potencjalne zagrożenie pożarowe, ośrodka sterującego, a także dysz wyposażonych w środek gaśniczy. Instalacje przeciwpożarowe mają chronić ludzi, zwierzęta, urządzenia oraz budynki przed możliwością wystąpienia pożaru. W przypadku systemów gaśniczych do usuwania zarzewia zagrożenia wykorzystywana jest woda, mgła wodna, specjalistyczny gaz lub piana przeciwpożarowa. 

Artykuł powstał we współpracy z firmą Termeco.