poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaPoradnikiPrzygotowanie podłoża pod układanie kostki brukowej

Przygotowanie podłoża pod układanie kostki brukowej

Kostka brukowa już na stałe zagościła na podjazdach do garażu oraz nawierzchniach przed domem, biurem oraz innymi budowlami. Najczęściej układaniem kostki brukowej zajmują się wyspecjalizowane firmy brukarskie, ale wiele osób mających uzdolnienia w pracach budowlanych podejmuje się wykonania takiego zadania. Fachowcy twierdzą, że nie jest to trudne, ale trzeba poznać zasady prawidłowego wykonania takich pracy, aby nawierzchnia wyglądała estetycznie i spełniała swoje funkcje.

Co trzeba zrobić przed przystąpieniem do układania kostki brukowej?

  Po zakupieniu kostki brukowej trzeba dokonać sprawdzenia jaj stanu, aby w przypadku uszkodzeń można było zwrócić ją do sklepu i odebrać dobrą. Sprzedawcy nie udzielają gwarancji na uszkodzenia mechaniczne, więc po jej ułożeniu nie będzie można zgłosić reklamacji. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie nawierzchni, na której będzie układana kostka brukowa, polega to na ułożeniu podłoża z podsypki i podbudowy, od jej, jakości zależy dobry wynik końcowy. Trzeba wiedzieć, że grubość podbudowy jest uzależniona od rodzaju gruntu to znaczy, że w przypadku gruntu podmokłego podbudowa musi być grubsza, natomiast przy gruncie suchym płytsza. Spełnia ona ważne zadania takie jak nośność i filtracja. Skuteczny odpływ wody jest możliwy dzięki nadaniu podłożu spadku (3/4%).   

Materiał do wykonania podłoża pod układanie kostki brukowej

  Rozmawiając z fachowcami, którzy profesjonalnie zajmują się układaniem kostki brukowej można się dowiedzieć, że najlepszymi materiałami do wykonania podbudowy jest kruszywo składające się ze: żwiru, tłucznia, żużlu, grysu. Niektórzy wykorzystują do podbudowy piasku z betonem lub cementem, jednak w przypadku miejsc, które będą narażone na duże obciążenie nie będzie to odpowiednie, chodzi na przykład o podjazdy do garażu. W takich przypadkach zalecane jest ułożenie dwóch warstw, co razem poprawi wytrzymałość takiej podbudowy. W trakcie układania trzeba pozostawić szczeliny między poszczególnymi elementami, które trzeba uzupełnić piaskiem, po czym ubija się nawierzchnię.

Układanie kostki brukowej – spoiny

  Osoby, które po raz pierwszy układają kostkę brukową powinni wiedzieć, że jakość wykonania spoin pomiędzy nimi zapewni trwałość i stabilność całej nawierzchni. Szerokość takich spoin powinna wynosić 3 do 5 mm, po wypełnieniu ich piaskiem nie będzie obawy przed przesuwaniem się kostki brukowej i jej odpryskiwania. Zmniejszenie różnic w odcieniu spowoduje jej naturalny wygląd, a trzeba wiedzieć, że mogą one odbiegać od siebie w odcieniu, a dzieje się tak, ponieważ do wybarwiania stosowane są naturalne barwniki. Zalecenia są takie, że układając spory obszar, warto wymieszać betonowe kostki z kilku palet, pozwoli to na uzyskanie równomiernego zabawienia nawierzchni.

P.H.U. Mark – sprzedaż kostki brukowej.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments