Produkty redukujące tlen w układach kotłowych. Przegląd rozwiązań

Produkty redukujące tlen w układach kotłowych to szeroka gama preparatów i inhibitorów korozji, przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych w rozmaitych gałęziach przemysłu, w tym również w wymagającej branży spożywczej. Przy doborze produktu szczególną rolę odgrywa charakterystyka układu (rodzaj wody zasilającej) i ciśnienie w kotle parowym.

Preparaty do konserwacji kotłów – praktyczne i wielofunkcyjne

Dostępne w sprzedaży preparaty do konserwacji powierzchni wewnętrznych kotłów są ekonomiczne i niezwykle wygodnie w użyciu. Zależnie od doboru preparatu, ochroną mogą być objęte kotły parowe o dużym zużyciu wody, kotły wodne czy też wytwornice pary. Niektóre z dostępnych produktów cechują się uniwersalnością, znajdując użytek zarówno w układach o wodzie zmiękczonej, demineralizowanej, jak i zdekarbonizowanej. Przy zakupie preparatu należy zwrócić szczególną uwagę m.in. na ciśnienie układu parowego. Niektóre z dostępnych produktów są zalecane do układów parowych o ciśnieniu do 3,0 MPa, choć nie brak i takich które można wykorzystać w kotłach parowych średnio- i wysokociśnieniowych, a także w wytwornicach pary o ciśnieniu do 12,0 MPa (np. produkt do konserwacji kotłów ESC 853R dostępny w ofercie firmy Global Concepts 2000 Polska; wodę uzdatnioną przy jego pomocy da się zastosować do regulacji temperatury przegrzanej pary podawanej na turbinę).

Skład chemiczny preparatów do konserwacji kotłów

Większość preparatów do konserwacji układów kotłowych stanowi ciekłą mieszaninę środków maskujących jony żelaza, usuwających tlen siarczynów katalizowanych, środków alkalizujących oraz dyspersantów poliakrylanowych (np. preparat ESC R 123L). W składach produktów obecne są również aminy neutralizujące i tworzące warstwę ochronną przy kondensacji pary. Ich działanie zabezpiecza kondensat – od gorących części, aż po zimne.

“Aby zapewnić całkowitą ochronę kotła, nie wolno zapomnieć o produktach polimerowych. Polimer reaguje z powodującymi twardość, zawartymi w wodzie zasilającej jonami wapnia. Wskutek reakcji powstaje płynny szlam, który łatwo usunąć przy odmulaniu układu” – zauważa przedstawiciel Global Concepts 2000 Polska, firmy oferującej środki do konserwacji kotłów.

Każdy produkt posiada swój unikalny skład, wybór jest więc spory. Niektóre produkty wzajemnie się uzupełniają, inne dobrze radzą sobie w roli zamienników. Świetny przykład stanowi preparat ESC A 114L, jest ciekłą, mieszaniną amin neutralizujących i tworzących warstwę ochronną podczas kondensacji pary. Działanie tego ostatniego komponentu zabezpiecza kondensat od gorących jego części po zimne. To środek do kondycjonowania kondensatu o działaniu polegającym na tworzeniu monomolekularnego filmu ochronnego na całej powierzchni metalu. Podobne funkcje pełnią preparaty na bazie etanoloaminy, cykloheksyloaminy oraz wysokotłuszczowych amin. Dzięki specyficznemu sposobowi działania wszystkich wymienionych składników, skutecznie eliminują one niekorzystne zjawiska zakamieniania i korozji – także w parowej części układu i kondensacie.

Bezpieczeństwo stosowania preparatów do konserwacji kotłów

Większość produktów redukujących tlen w układach kotłowych spełnia restrykcyjne wymogi branży spożywczej. Tak jest m.in. w przypadku preparatów dostępnych w asortymencie firmy Global Concepts 2000 Polska. Amerykański Federalny Urząd Żywności i Leków (FDA) nie zgłosił żadnych zastrzeżeń co do stosowania składników produktów do uzdatniania wody kotłowej w przypadku, gdy wytworzona para zachowuje bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi (21C.F.R. par. 173.310). Nie można jedynie stosować produktów w sytuacji, gdy żywa para ma bezpośredni kontakt z mlekiem bądź też z produktami mlekopochodnymi.