Nawierzchnie z betonu rcc od strony technicznej

Jedną z pierwszych polskich dróg wybudowanych w technologii betonu wałowanego jest droga lokalna w miejscowości znajdującej się w województwie pomorskim. Od czasu jej powstania w Polsce na przestrzeni lat przybyło całkiem sporo kilometrów dróg ekspresowych i lokalnych oraz innych nawierzchni z zastosowaniem betonu rcc. Czym tak właściwie jest beton wałowany i jak wygląda proces tworzenia takiej nawierzchni?

Charakterystyka technologii rcc

Beton rcc (wałowany) to mieszanka wyróżniająca się poziomem wilgotności podobnym do parametrów wilgotności gruntu. W jej skład wchodzą materiały o określonych normach, jakimi są cement, kruszywo, woda, domieszki oraz dodatki w postaci lotnego popiołu/pyłu krzemionkowego lub granulowanego żużlu wielkopiecowego. Jeśli chodzi o potencjał wykonawczy, to budowie takiej drogi jest w stanie podołać większość wykonawców, gdyż beton układa się za pomocą standardowych sprzętów, tj. rozściełacza typowego dla technologii asfaltowej i specjalnego walca zagęszczającego o masie równej 8 ton lub większej. Prac budowlanych nie wykonuje się w skrajnych warunkach pogodowych – przyjęto, że optymalna temperatura mieści się w granicach od 5 do 30 stopni Celsjusza. Jest to niezwykle ważne ze względu na konieczność prawidłowego przebiegu procesu hydratacji i twardnienia mieszanki. Podłoże do nawierzchni betonowej powinno charakteryzować się odpowiednią nośnością i gładkością oraz nie absorbować wody z układanej mieszanki. Precyzyjne wykonanie wszystkich czynności zgodnie z obowiązującymi standardami oraz późniejsza pielęgnacją preparatami hydrofobowymi pozwalają na szybkie ukończenie budowy i oddanie do użytku drogi lub innej nawierzchni wymagającej odporności na obciążenie, w możliwie jak najkrótszym czasie – http://www.betonowki.pl/drogi-z-betonu-walowego.

Korzyści ze stosowania betonu rcc

Wśród głównych zalet betonu rcc wymienia się przede wszystkim trwałość oraz odporność na występowanie kolein i zarastanie zielenią. Kluczowe znaczenie ma sam proces wykonywania prac, który jest stosunkowo łatwy i nie wymaga skomplikowanego sprzętu. Zaoszczędzony zostaje także czas, ponieważ budowa nie trwa długo, a przykładowo droga wykonana w technologii betonu rcc może być przejezdna już po 48 godzinach od momentu jej położenia, wszystko to dzięki szybkiemu przyrostowi wytrzymałości betonu. Ceny mieszanek rcc są wyjątkowo atrakcyjne, a koszty wykonawstwa stosunkowo niskie, dlatego ogólny koszt budowy takiej nawierzchni może być znacznie mniejszy niż nawierzchni asfaltowej.