Na czym polega diagnostyka konstrukcji

Badania elementów konstrukcji budowlanych, w tym całych obiektów, które określa się mianem diagnostyki, są wykonywane w celu wyznaczenia właściwości fizycznych materiałów oraz stopnia ich zużycia. Dokładna analiza otrzymanych wyników pozwala na zdefiniowanie stanu technicznego budowli, przyczyn powstałych uszkodzeń oraz opracowanie projektów remontów konstrukcji. Badania do diagnostyki konstrukcji dobierane są w zależności od zaimplementowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz głównego celu przeprowadzanej diagnozy.

Badania niszczące i nieniszczące – badania cech fizycznych materiałów budowlanych 

Podstawą diagnostyki konstrukcji są badania cech fizycznych użytych materiałów budowlanych, a więc przede wszystkim parametrów wytrzymałościowych i trwałościowych. Badania te dzielimy na niszczące i nieniszczące. Badaniami niszczącymi nazywamy te, które przeprowadzane są na próbkach pobranych z konstrukcji. W przypadku konstrukcji żelbetowych i betonowych, na których dla przykładu skupimy się w tej części artykułu, wykonywane są tzw. odwierty rdzeniowe – pozyskujemy w ten sposób próbki o kształcie walca, które są następnie badane w laboratoriumBadania nieniszczące nie wymagają pobierania próbek i najczęściej wykonywane są w obiektach, w których zakres możliwych do realizacji robót jest ograniczony. Dobrym przykładem jest przeprowadzanie badań wytrzymałości na ściskanie:

  • Niszczące badanie wytrzymałości na ściskanie – pobrana próbka jest badana metodą klasyczną w prasie hydraulicznej.
  • Nieniszczące badanie wytrzymałości na ściskanie – wykonywane metodą sklerometryczną przy użyciu Młotka Schmidta lub metodą ultradźwiękową, wykorzystując betonoskop. Metody te świetnie sprawdzają się do oceny jednorodności warstwy betonu.

Badania mające na celu określenie cech fizycznych nie są oczywiście wykonywane wyłącznie na konstrukcjach żelbetowych i betonowych. Jak mówi nam przedstawiciel ogólnopolskiej sieci laboratoriów badawczych, Grupy BARG, diagnozowane pod tym kątem są konstrukcje wykonane z przeróżnych materiałów budowlanych.

Termografia, mykologia i badania szczelności

Poza wymienionymi we wstępie i omówionymi powyżej badaniami do diagnostyki konstrukcji zaliczamy również termografię, mykologię budowlaną i badania szczelności. Pierwsze badanie, termografia pozwala na sprawdzenie rozkładu temperatur w elementach budowlanych. Badania te można wykorzystać w celu poprawienia bilansu cieplnego w budynku, poprzez zlokalizowanie i naprawę miejsc potencjalnych strat ciepła. To badanie nieinwazyjne, niedrogie, za to bardzo efektywne. Wysokiej klasy kamery termowizyjne pozwalają nam wyszukać miejsca uszkodzeń instalacji ogrzewania podłogowego, czy przebić w instalacji elektrycznej. Mykologia budowlana pozwala na ocenę obiektu pod kątem zanieczyszczenia grzybami i pleśniami, które mogą rozwijać się w powietrzu i na powierzchni materiałów budowlanych. Pozwala ona też dobrać odpowiednią metodę walki z tymi nieestetycznymi, często zagrażającymi naszemu zdrowiu organizmami. Badania szczelności, a konkretniej pomiary szczelności przegród i pomieszczeń pozwalają na określenie potencjalnych miejsc przedmuchów i nieszczelności, które mogą wpływać na obniżenie temperatury wewnątrz obiektu. Diagnostyka konstrukcji jest więc pojęciem bardzo szerokim – nie bez powodu, jak już wspomnieliśmy na wstępie, to dzięki niej możliwe jest opracowanie projektów wykonawczych w zakresie remontów, a także opracowanie właściwych technologii napraw.