Do czego służy beton samozagęszczalny

Beton samozagęszczalny to nowoczesny produkt budowlany chętnie wykorzystywany przez fachowców. Jest alternatywą dla standardowych mieszanek, przy których produkcji wykorzystuje się metody wibracyjne. Stosowanie betonu samozagęszczalnego przynosi wiele korzyści i niejednokrotnie pozwala na szybsze ukończenie prac budowlanych. Jakie są więc jego zalety?

Beton samozagęszczalny – jak powstaje i dlaczego warto go używać

Beton samozagęszczalny jest mieszanką charakteryzującą się wysoką płynnością i urabialnością, które zapewniają uzyskanie należytej nośności i wytrzymałości konstrukcji. Posiada zdolność do rozpływania się pod swoim ciężarem, dzięki czemu dokładnie i szczelnie wypełnia formy nawet o najbardziej gęstym zbrojeniu, zachowując przy tym jednolity charakter składu. Na konsystencję betonu samozagęszczalnego nie wpływa wyłącznie ilość używanej przy produkcji wody zarobowej, a odpowiednie proporcje składników i stosowanie profesjonalnych domieszek. Jego skład to połączenie cementu, różnych grup frakcji kruszywa, dodatków mineralnych oraz chemicznych dodatków, takich, jak środek napowietrzający, upłynniacz i substancja zwiększająca poziom lepkości. Do zalet stosowania betonu samozagęszczalnego zaliczyć można przede wszystkim:

  • Eliminację wibrowania mechanicznego – zredukowany zostaje hałas, co umożliwia prowadzenie prac betonowych np. w nocy, zmniejszają się także koszty wykonania prac dzięki ograniczeniu energii i liczby pracowników
  • Szybkość formowania konstrukcji i jednorodne parametry wytrzymałościowe
  • Możliwość tworzenia elementów o dowolnych, skomplikowanych kształtach lub gęstym zbrojeniu
  • Wysoką jakość konstrukcji i dokładne odwzorowanie

Beton samozagęszczalny w prefabrykacji

Prefabrykacja to nic innego, jak wytwarzanie elementów budowlanych o dużych wymiarach przy wykorzystaniu metod przemysłowych poza miejscem budowy. W procesie ich tworzenia bardzo często stosuje się właśnie beton samozagęszczalny, taki, jak np. https://www.cemex.pl/compacton.aspx.  Potencjał tkwiący w zastosowaniu zaawansowanych technologii mieszania, pompowania oraz wypełniania form betonem samozagęszczalnym to nie tylko korzyści związane z niemal całkowitą automatyzacją procesu produkcyjnego i oszczędnością energii, ale także pożytek pod względem ekologicznym oraz poprawa środowiska pracy na bardziej przyjazne i bezpieczne, nie tylko dla pracowników zakładów przemysłowych, ale całego ich otoczenia.