Dlaczego hotele powinny zainwestować w oczyszczalnie ścieków

Hotele to jedne z tych miejsc, których praca trwa nieprzerwanie przez całą dobę. Ilość odprowadzanych w nich ścieków osiąga zatem duże wartości. Regularny wywóz tak dużej ilości ścieków wiąże się zaś z ogromnymi kosztami. Ten fakt stanowi pierwszy, ale nie jedyny argument, przemawiający za tym, dlaczego hotele powinny budować własne oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczalnia ścieków – rozwiązanie, które się opłaca

Na początek wróćmy do podstawowego powodu, dla którego hotele powinny inwestować w budowę własnych oczyszczalni ścieków.

Jak tłumaczy nasz rozmówca z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie w Łodzi, która specjalizuje się produkcji oraz montażu biologicznych oczyszczalni ścieków: “Hotel pracuje bez przerw. Liczba zaś odwiedzających to miejsce gości jest naprawdę duża. Ponadto przy hotelach z reguły funkcjonują restauracje. Obecność restauracji zaś pociąga za sobą obecność kuchni, a także dodatkowych gości, korzystających z oferty gastronomicznej obiektu. Ilość wytwarzanych ścieków w takich punktach osiągać może bardzo duże wartości. Podobnie jak koszty, związane z ich odprowadzaniem, w przypadku braku własnej oczyszczani ścieków.”

Regularne opróżnianie szamba stanowi duży wydatek, a co za tym idzie – obciąża w znacznym stopniu hotelowy budżet. Tak jednak być nie musi.

Własna oczyszczalnia ścieków to skuteczne i praktyczne rozwiązanie. Owszem, jest to poważna inwestycja, jednakże taka, która się opłaca. Decydując się zaś na takie rozwiązanie warto zainwestować w biologiczną oczyszczalnię ścieków. Dlaczego?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – rozwiązanie przyjazne środowisku

Prawo wodne definiuje ścieki przemysłowe jako „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Przedsiębiorca zaś jest zobligowany do ich skutecznego oraz bezpiecznego odprowadzania.  Odprowadzanie ścieków musi zatem być przeprowadzane w taki sposób, aby nie stanowić zagrożenia – zarówno dla nas ludzi, jak i dla zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Biologiczna przemysłowa oczyszczalnia ścieków dla hotelu stanowi zatem idealny wybór. Oprócz tego, że zadba o kondycję finansową całego obiektu, pomoże także zadbać o środowisko naturalne, o naszą Matkę Ziemię, która doświadczyła już nadto w związku z działalnością człowieka.

Zainstalowanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy funkcjonującym hotelu to także korzystne posunięcie biznesowe. Otóż stosowanie ekologicznych rozwiązań buduje pozytywny wizerunek firmy. Dbałość o środowisko niesie ze sobą więc podwójną korzyść – ekologiczną oraz marketingową.