Kocioł olejowy to dobre rozwiązanie na działce pozbawionej sieci gazowej, gdy jednocześnie nie chcesz korzystać z paliw stałych czy płynnego gazu. Ta metoda ogrzewania wciąż jest często spotykana w starych budynkach. Jeśli zastanawiasz się nad termomodernizacją swojego domu z kotłem olejowym i nie wiesz, czy instalować kocioł olejowy nowszej generacji, czy inne źródło ciepła – przeczytaj porady ekspertów firmy Vaillant.

Z tekstu dowiesz się:

  • czym charakteryzuje się kocioł na gaz płynny,
  • jak w porównaniu z nim wypada kocioł olejowy,
  • jakie nowoczesne urządzenie grzewcze warto wybrać zamiast kotła olejowego,
  • na czym polega układ hybrydowy urządzeń grzewczych.

Kocioł na paliwo stałe wciąż pozostaje jednym z tańszych urządzeń grzewczych. Wymaga jednak wygospodarowania oddzielnego pomieszczenia na magazyn paliwa. Wiąże się to również z zabrudzeniem i zapyleniem pomieszczeń, koniecznością ręcznego przenoszenia paliwa z magazynu do kotłowni, a także ręcznego ładowania paleniska.

Koszt kotłów węglowych spełniających aktualne wymagania również nie jest niski. Należy też zadbać o zakup odpowiedniej jakości węgla, aby skład spalin był zgodny z aktualnymi wysokimi wymaganiami narzucanymi m.in. przez program Czyste Powietrze. Czyli pozornie najtańsze rozwiązanie w rzeczywistości przestaje być już takie tanie.

Kocioł na gaz płynny

Innym rozwiązaniem dla działek pozbawionych dostępu do gazociągu jest gaz płynny – propan. W odróżnieniu od paliw stałych propan zapewnia możliwość wygodnego ogrzania budynku bez konieczności angażowania się w związane z ogrzewaniem prace ręczne. Kotły na propan to zazwyczaj kotły gazowe po przezbrojeniu na gaz płynny, więc ich pozyskanie jest w miarę proste. Odznaczają się też wyższą sprawnością niż kotły stałopalne.

Stosowanie propanu ma jednak kilka wad. Wymaga magazynowania paliwa w zewnętrznym zbiorniku, który zajmuje miejsce na działce. Specyficzne właściwości propanu, czyli ciężar właściwy większy niż powietrza, powoduje, że ten gaz gromadzi się w każdym zagłębieniu. Taki kocioł nie może być więc instalowany w budynku wielopiętrowym czy podpiwniczonym. Cena propanu kształtuje się różnorodnie w zależności od dostawcy.

Kocioł olejowy

Olej jako paliwo stosuje się już od dawna. Niegdyś używano jednak kotłów żeliwnych. W budynkach nieposiadających przyłącza gazowego zastosowanie kotła olejowego, takiego jak icoVIT firmy Vaillant, jest ekonomicznie uzasadnioną wygodną alternatywą dla innych źródeł ciepła spalających paliwo.

Obecnie kotły olejowe to nowoczesne kotły kondensacyjne jak icoVIT VKO z wysoką sprawnością sięgającą 98%. Wykorzystują  ciepło skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Ponieważ olej składa się z węglowodorów o mniejszej niż gaz ziemny czy propan zawartości wodoru, co daje mniejsza ilość pary wodnej w spalinach, efekt kondensacji jest nieco mniejszy niż w kotłach gazowych.

Stosowanie oleju wymaga również magazynu paliwa, jednak może on się znajdować w budynku, np. w piwnicy budynku wielorodzinnego. Olej jest dostarczany do kotła rurociągiem, więc obsługa kotła również nie wymaga prac ręcznych, takich jak w przypadku kotła stałopalnego. Co do cen paliwa, zależy ona od dostawcy oleju, którego wybierzesz.

Jeśli nie kocioł olejowy, to co? Pompy ciepła

Bardziej ekonomiczną opcją ogrzewania budynków jest zastosowanie pompy ciepła, zarówno samej, jak i w układzie hybrydowym z kotłem olejowym.

Pompa ciepła jest zasilana elektrycznie. Za pomocą układu chłodniczego przenosi ciepło z gruntu lub powietrza do instalacji ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej. Stosunek energii cieplnej, którą uzyskujesz, do włożonej energii elektrycznej (zwany współczynnikiem COP) dochodzi obecnie do 5.

Instalacja pompy ciepła, zwłaszcza powietrznej, jest prostsza niż instalacja kotła olejowego. Nie wymaga też magazynu paliwa i instalacji kominowej. Oszczędzasz więc powierzchnię budynku i zmniejszasz koszty robocizny, a także sprawiasz, że budynek staje się zeroemisyjny. Gdy zastosujesz instalację fotowoltaiczną jako źródło energii elektrycznej, osiągniesz całkowitą niezależność energetyczną budynku.

Układ hybrydowy kotła olejowego z pompą ciepła – na czym polega?

W zależności od wielkości i zapotrzebowania cieplnego budynku możesz zastosować pompę ciepła firmy Vaillant:

  • solankową, jak flexoTHERM,
  • powietrzną, jak aroTHERM czy aroTHERM split,

w połączeniu z kotłem olejowym icoVIT. Urządzenia są sterowane pogodowo i uruchamiane w zależności od przewidywanego kosztu pracy.

Kocioł olejowy pracuje jako źródło ciepła do momentu, kiedy sterownik pracujący w trybie triVAY uzna, że koszt prądu zasilającego pompę ciepła będzie niższy niż oleju. Wtedy uruchomi pompę ciepła. Takie sterowanie hybrydą urządzeń zapewnia optymalizację kosztów ogrzewania.

Reasumując – kocioł olejowy może być opłacalnym źródłem ciepła w budynku pozbawionym przyłącza gazowego. Pompa ciepła jest jednak urządzeniem doskonalszym zarówno ekonomicznie, jak i technicznie. Pozwala na całkowitą niezależność budynku od dostaw paliw oraz zajmuje mniej miejsca w budynku niż kocioł wraz z magazynem paliwa. Sprawdź technologię pomp ciepła na www.vaillant.pl.