Uprawnienia spawalnicze i ich znaczenie na rynku pracy

Spawacze wciąż są jednymi ze specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Zawód ten dla poszukujących dobrej pracy jest atrakcyjny również z tego powodu, że do bycia spawaczem wystarczy ukończenie kursu zakończonego otrzymaniem odpowiednich uprawnień. Niewiele jest już profesji, do których wykonywania nie trzeba skończonej szkoły kierunkowej czy studiów wyższych. Spawacz jest jedną z nich.

Czym zajmuje się spawacz?

Spawacze zajmują się spawaniem różnymi metodami, w tym spawaniem elektrycznym i gazowym. Aby zostać spawaczem, nie można mieć przeciwskazań zdrowotnych do tej pracy, przydatna jest też zręczność manualna, dobra koncentracja, gotowość do wykonywania powtarzalnej pracy z udziałem rąk, dobry wzrok.

Poszukiwani specjaliści

Spawacze znajdują pracę w takich miejscach jak firmy z branży motoryzacyjnej, stocznie, zakłady naprawcze w branży transportowej, budownictwo, górnictwo i przemysł metalowy oraz liczne ośrodki i zakłady przemysłowe, w których niezbędni są fachowcy od prac spawalniczo-ślusarskich. Są specjalistami poszukiwanymi zarówno w kraju, jak i za granicą np. w Niemczech. Wystarczy zrobić uprawnienia spawalnicze, by zarabiać naprawdę dobre pieniądze – zarobki spawaczy za naszą zachodnią granicą przekraczają nawet 4 tysiące euro.  Zarobki spawaczy w Polsce zależą od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie: najlepsi mogą liczyć nawet na miesięczne wynagrodzenie przekraczające nawet 7 tysięcy złotych brutto. Aby rozpocząć pracę w zawodzie spawacza, należy skończyć kurs zawodowy oraz zdać egzamin i uzyskać certyfikat potwierdzający posiadane uprawnienia. W związku z dynamicznym rozwojem wyżej wymienionych branż zapotrzebowanie na wykwalifikowanych spawaczy nie maleje, dlatego nawet ci bez doświadczenia zawodowego mogą liczyć na szybkie znalezienie dobrze płatnej pracy.

Jak znaleźć kurs na spawacza?

Nie jest to trudne, na rynku działa wiele ośrodków szkoleniowych. Dobrym przykładem jest tu firma Galileum organizująca kursy spawania na różnych poziomach zaawansowania i różnymi metodami. Do zapisania się na kurs dla spawaczy wymagany jest ukończony 18. rok życia oraz odpowiedni stan zdrowia (poświadczony zaświadczeniem lekarskim). Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia, wpisane do książki spawacza, do wykonywania zawodu spawacza obowiązujące również w całej Unii Europejskiej oraz certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.