Jak wybrać kafelkarza

Na każdym kroku spotkać się można z opinią, że na rynku usług budowlanych brakuje fachowców, którym można by zlecić wykonanie planowanych prac remontowych i budowlanych. Opinia ta dotyczy w równym stopniu kafelkarzy, płytkarzy, murzarzy, dekarzy, a także wszelkiego rodzaju pracowników ogólnobudowlanych.

Przyczyn takiego stanu rzeczy doszukuje się w odpływie specjalistów do krajów zachodnich, związanym z emigracją w celach zarobkowych, a także mniejszym zainteresowaniem tymi zawodami wśród osób wkraczających dopiero na rynek pracy. Coraz częściej decydują się one związać swoją ścieżkę zawodową z zupełnie innymi profesjami, które gwarantować mają większe szanse zarobku, lepsze perspektywy lub stabilniejsze warunki pracy i płacy. Nie może więc dziwić, że coraz trudniej znaleźć eksperta w branży, który byłby w stanie w atrakcyjnej cenie wykonać prace remontowe związane z położeniem płytek podłogowych lub ściennych oraz wykończeniem posiadanej łazienki lub kuchni.

Specjaliści w znacznej części mają kalendarze wypełnione na kilka miesięcy naprzód, natomiast oferowane przez nich ceny często odbiegają też od średniej rynkowej na niekorzyść potencjalnego zleceniodawcy. W jaki sposób wybrać spośród wielu ofert dobrego kafelkarza? Aby być w pełni zadowolonym z efektów jego prac warto mieć na uwadze co najmniej kilka czynników, spośród których najważniejsze zostaną omówione poniżej.

Dokonując wyboru pomiędzy osobami oferującymi wykonanie prac płytkarskich, w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na posiadane przez nie doświadczenie oraz wykonane już prace. Szeroki zakres dotychczasowych realizacji, powiązany z zadowoleniem klientów, którzy już skorzystali z jego usług, w pełni przemawiać będzie za wyborem konkretnego specjalisty kafelkarza. Czujność oraz wzmożoną uwagę powinna natomiast wzbudzić w nas sytuacja, gdy oferent nie będzie w stanie przedstawić – chociażby tylko w formie dokumentacji zdjęciowej – wykonanych już przez siebie prac i remontów, ani też powołać się na rekomendacje udzielone przez dotychczasowych zamawiających.

Powinniśmy ponadto skupić się na wyborze pomiędzy podmiotami, które prowadzą legalną działalność, podpisując umowy o prace remontowe oraz wystawiając za wykonane czynności rachunki lub faktury. Sięgnięcie po usługi oferowane przez te podmioty umożliwi egzekwowanie na drodze prawnej przysługujących nam praw i roszczeń, zabezpieczając nasz interes w razie niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych prac budowlanych. Wybierając kafelkarza, który jedynie dorabia sobie do wykonywanej na rzecz innego podmiotu pracy, nie prowadząc własnej działalności gospodarczej, ryzykujemy też mniej profesjonalnym podejściem do klienta oraz wykonywanych na jego rzecz prac płytkarskich. Warto ponadto zwrócić uwagę, jakimi narzędziami i materiałami budowlanymi posługuje się oferent. Jeżeli korzysta ze sprzętu uznanych w branży marek oraz wykorzystuje sprawdzone surowce i materiały, daje to większą gwarancję tego, że powierzone mu zadania wykona w sposób solidny oraz odpowiadający naszym oczekiwaniom.

Więcej na DekorFliz.pl