Jakie wyróżniamy rodzaje płytek drukowanych

Wiemy, że wszelkie urządzenia elektroniczne, a więc nasze komputery, radioodbiorniki, telewizory, smartfony i wszystkie inne składają się z bardzo dużej liczby różnego rodzaju elementów, takich jak oporniki, kondensatory, cewki, procesory, transformatory i wiele innych. Wszystkie te elementy muszą być połączone z sobą w jeden, spójny system.  Bazę do ich łączenia stanowią tzw. „płytki drukowane”.

Płytki drukowane – zasada konstrukcji i działania

Zapewne niewiele dzisiaj już osób ma czy też miało okazję widzieć na własne oczy wnętrza  odbiorników radiowych lub telewizorów z lat 60. XX wieku i starszych. To plątanina wielkiej liczby przewodów łączących z sobą różne lampy, tranzystory, transformatory i inne podzespoły składające się na odbiornik. Owe podzespoły, same w sobie pokaźnych rozmiarów, umieszczane na różnego rodzaju metalowych wspornikach czy też w dużych gniazdach wraz z dziesiątkami metrów przewodów tworzyły wielkie konstrukcje o bardzo dużych rozmiarach i sporej wadze.

Płytka drukowana, o której opowiadają nam inżynierowie z firmy INSTYTUT TELE- i RADIOTECHNICZNY z Warszawy, umożliwiła miniaturyzację wszelkich urządzeń elektronicznych, co uczyniło je bardziej wygodnymi i przyjaznymi dla ich użytkowników.

Nasza płytka to stosunkowo cienka warstwa materiału izolacyjnego, na której naniesione są połączenia elektryczne tzw. ścieżki i punkty lutownicze zwane padami służące do montażu podzespołów elektronicznych. Owe połączenia wykonuje się techniką trawienia płytki pokrytej warstwą miedzi, na którą różnymi metodami nanoszony jest, wcześniej zaprojektowany wzór. T

Rodzaje płytek drukowanych

Przed wykonaniem ścieżek pokrywa się je odpowiednimi farbami ochronnymi przy pomocy offsetu lub sitodruku. W trakcie obróbki chemicznej części płytki niechronione farbą  zostają wytrawione. W ten sposób otrzymujemy siatkę ścieżek miedzianych pełniących funkcję przewodów elektrycznych. Czasami obwody drukowane wykonuje się poprzez nałożenie na płytkę, metodą sitodruku, srebrnych warstw przewodzących.

Płytki drukowane mogą być jedno-, dwu- lub wielowarstwowe. Poszczególne podzespoły montowane są na nich metodą przewlekania lub powierzchniowo. W pierwszym przypadku wyprowadzenia elektryczne każdego elementu tzw. wąsy przechodzą przez wcześniej przygotowane otwory płytki i są lutowane z jej przeciwnej strony. W drugim wariancie podzespoły są lutowane na stronie ich umiejscowienia. Podstawą do produkcji obwodów drukowanych są płyty wykonane z laminatu szklano-epoksydowego lub z materiałów kompozytowych pokryte jedno- lub dwustronnie miedzią o różnych, w zależności od potrzeb, grubościach. Do produkcji bardziej skomplikowanych układów elektronicznych stosuje się kilku-,  a czasem nawet 18-warstwowe płytki. Obwody drukowane mają bardzo szerokie zastosowania, dlatego też produkuje się je w wielu różnych wariantach, tak więc prócz wymienionych wcześniej możemy mieć też płytki giętkie, nawet  te wielowarstwowe, płytki sztywno giętkie, mikrofalowe na laminatach teflonowych i różne hybrydowe i specjalnego przeznaczenia konstrukcje. Są płytki przeznaczone do pracy w bardzo wysokich częstotliwościach,  a także takie, do których dołączono radiatory.

Wszystkie rodzaje płytek drukowanych są współcześnie projektowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania komputerowego.