Szkolenie operatorów maszyn budowlanych – zdobądź uprawnienia UDT

Co roku dynamicznie pogłębia się deficyt wykwalifikowanych operatorów maszyn budowlanych oraz innych specjalistów z branży budowlanej. Powoduje to, że rynek pracy jest niezwykle chłonny, a firmy deweloperskie oraz sektor przemysłowy z otwartymi ramionami poszukują operatorów maszyn i urządzeń budowlanych, którzy zasilą ich szeregi. Przejdź szkolenie operatorów maszyn budowlanych i zdobądź uprawnienia UDT, zyskując ciekawą pracę oraz atrakcyjne zarobki.

Kto może zapisać się na szkolenie operatorów maszyn budowlanych?

Na kurs operatorski może zapisać się każda osoba, która ukończyła 18. rok życia oraz dysponuje co najmniej wykształceniem podstawowym. Poza tym kursant nie może wykazywać przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na konkretnym stanowisku.

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych trwa z reguły od jednego do trzech tygodni. Kurs może być organizowany w formie dziennej, wieczorowej oraz weekendowej – zależnie od preferencji grupy szkoleniowej. Co więcej, niektóre firmy szkoleniowe oferują możliwość przeprowadzenia przyśpieszonego kursu operatorskiego, które trwa jeden tydzień.

Jak przebiega szkolenie operatorów maszyn budowlanych?

Kurs operatorski składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas części teoretycznej kursanci poznają podstawowe informacje dotyczące budowy, specyfiki i zasad działania poszczególnych maszyn budowlanych, a także zaznajamiają się z aktualnymi przepisami BHP i UDT. Cześć praktyczna polega na nauce obsługi maszyny budowlanej.

Szkolenie operatorów maszyn budowlanych kończy się egzaminem państwowym. Egzamin składany jest przed specjalnie powołaną komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Komisja weryfikuje wiedzę oraz praktyczne umiejętności kursanta. Po zaliczeniu egzaminu uzyskuje się uprawnienia, które pozwalają na obsługę konkretnej maszyny budowlanej.

Dlaczego warto ukończyć szkolenie operatorów maszyn budowlanych?

Praca na stanowisku operatora to dochodowy i atrakcyjny zawód. Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń opublikowanym przez firmę analityczną Sedlak & Sedlak miesięczne wynagrodzenie całkowite operatorów maszyn budowlanych oscyluje w granicach 3-4 tys. złotych brutto, zależnie od obsługiwanej maszyny. Przykładowo operatorzy żurawi budowlanych otrzymują comiesięczne świadczenia płacowe w wysokości 2840 – 4630 zł brutto, a co czwarty operator żurawi wieżowych na polskim rynku jest w stanie zarobić nawet 25% więcej.

Poza atrakcyjnymi zarobkami do zalet pracy operatora należy zaliczyć niezwykłą łatwość w znalezieniu etatu. Deweloperzy, firmy budowlane oraz przemysłowe chronicznie poszukują wykwalifikowanych rąk do pracy w każdym województwie i regionie kraju.

Operatorzy maszyn budowlanych z łatwością znajdą także pracę poza granicami Polski. Według atlasu wynagrodzeń Federalnego Urzędu Pracy w Niemczech operatorzy żurawi budowlanych zarabiają średnio 3221 euro miesięcznie, przy czym w okolicach Hamburga ich średnie miesięczne wynagrodzenie może wynosić nawet 5400 euro brutto.

W tym miejscu znajdziesz więcej informacji o szkoleniach operatorów maszyn budowlanych.