Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo?

Jeszcze do niedawana w wielu miejscowościach ścieki można było odprowadzać wyłącznie do przydomowego szamba. Z czasem coraz bardziej powszechna stała się kanalizacja, jednak w dalszym ciągu w wielu rejonach kraju nie jest ona dostępna lub dostęp do niej jest bardzo ograniczony. Obecnie duża część właścicieli domów jednorodzinnych może postawić na inne rozwiązanie, jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Czy jest to lepszy wybór niż tradycyjne szambo?

Kiedy szambo, a kiedy oczyszczalnia przydomowa?

Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jak szczelny zbiornik na szambo, jest fakt, że może on być usytuowany praktycznie na każdej działce. Warunkiem, który pozwala na jego posiadanie jest zachowanie odpowiednich odległości od budynku mieszkalnego, granicy działki oraz ujęcia wody. Pomiędzy zbiornikiem a domem wartość ta powinna wynosić minimalnie 5 metrów, od granicy działki, ciągu pieszego lub ulicy szambo musi być oddalone co najmniej o 2 m, natomiast od ujęcia wody (np. studni) odległość ta nie może być mniejsza niż 15 m. Szambo jednak nie może być umieszczone na obszarach, które są narażone na zalewanie wodami opadowymi, powodzie oraz podlegają szczególnej ochronie środowiska.

Przydomowa oczyszczalnia jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, kiedy odprowadzana jest duża ilość ścieków i działka jest wystarczająco duża, aby taki system pomieścić. Poza tym jest to rozwiązanie ekologiczne, a na ten aspekt w obecnych czasach kładziony jest ogromny nacisk. O tym, czy oczyszczalnia może zostać wybudowana na posesji decydują lokalne regulacje ustanowione jako uchwała samorządu gminy lub zamieszczone w MPZP (miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Oczyszczalnie również muszą znajdować się w przepisowych odległościach od innych obiektów. Najpopularniejsze modele działające na zasadzie drenażu (posiadające skrzynki rozsączające) muszą być oddalone o 30 metrów od każdej studni, a także 3 metry od drzew, dużych krzewów i budynków. Tego rodzaju przydomowa oczyszczalnia dostępna jest u takich producentów jak m.in. Pipelife (https://www.pipelife.com/pl/).

Zalety wynikające z posiadania własnej oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia posiada wiele zalet, które widoczne są niemal od początku jej użytkowania. Mimo wyższych kosztów początkowych w porównania do szamba, dalsze wydatki związane z jej funkcjonowaniem bardzo szybko niwelują tę różnicę. Do najważniejszych zalet zalicza się:

  • praktycznie bezobsługowe użytkowanie
  • bardzo niskie roczne koszty eksploatacyjne (opróżnianie osadnika wykonuje się raz na dwa lata)
  • spełnianie najważniejszych wymogów dotyczących ochrony środowiska
  • brak konieczności podłączenia do publicznej sieci kanalizacyjnej
  • możliwość wyboru rodzaju oczyszczalni względem wielkości działki i rodzaju gruntów

Tradycyjna kanalizacja zewnętrzna podłączana do sieci obejmuje m.in. takie elementy jak przykanalik, studzienka kanalizacyjna (studzienka PCV), czy systemy rur i kształtek. Przydomowa oczyszczalnia oraz szambo ze względu na swoją budowę posiadają elementy dedykowane do tych rozwiązań. Każde z nich jest efektywne na swój sposób, a ich wybór zależny jest głównie od możliwości gruntowych jakimi dysponuje inwestor oraz lokalnych przepisów.