Projekt architektoniczny, czyli jak rozpocząć budowę domu

Budowa domu, jak również każdego innego budynku mieszkalnego, wiąże się z szeregiem obowiązków. Przede wszystkim konieczne staje się uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Bardzo istotne jest pozwolenie na budowę, ponieważ bez niego nie będzie możliwości rozpoczęcia prac. Jest ono wydawane po uprzednim przedłożeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania terenu. Projekt budowlany zawiera w sobie wiele elementów. Dotyczą one między innymi bryły budynku, rozkładu pomieszczeń oraz jego szczegółowe wymiary. W rezultacie na podstawie tego można dokonać oceny, czy projekt domu jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

1. Projekt architektoniczny – co zawiera?

2. Wymagania stawiane wobec projektu budowlanego

3. Zagospodarowanie działki

 

Projekt architektoniczny – co zawiera?

Projekt architektoniczny to jedna z najważniejszych części projektu budowlanego. Znajdują się w nim najważniejsze informacje dotyczące budynku, takie jak chociażby jego powierzchnia, wymiary poszczególnych pomieszczeń, rzuty wszystkich poziomów budynku lub rysunki instalacji. Za pomocą takiego dokumentu można uzyskać szczegółowe dane na temat konstrukcji domu, materiałów wykorzystanych do jego budowy, charakterystyki energetycznej lub kategorii geotechnicznej. Forma w jakiej powinien występować projekt budowlany jest ściśle określona przepisami prawa. Powinien być on opracowany zarówno w formie rysunkowej oraz opisowej. Umieszczone w projekcie rysunki nie mogą zostać sporządzone w sali mniejszej niż 1:100. Jeśli natomiast projekt zakłada rozbudowę istniejącego już budynku lub jego adaptację pod inne przeznaczenie, w takim przypadku należy zastosować skalę wynoszącą 1:50. W części opisowej należy z kolei zwrócić dużą uwagę na szczegółowe określenie wszelkich zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Wszystkie te elementy sprawiają, że projekt budowlany stanowi niezwykle obszerny dokument. Ważne, by był on poprawny i kompletny, gdyż zdecydowanie ułatwia planowanie poszczególnych prac.

Wymagania stawiane wobec projektu budowlanego

Pod żadnym pozorem nie można zaniedbać odpowiedniego przygotowania projektu budowlanego. Projekt przede wszystkim musi być zgodny z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Musi także zawierać w sobie dodatkowe wymogi, które zawarte zostały w decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowe wymagania dotyczą również samej formy, w jakiej powinien znajdować się projekt. Dokumentacja powinna bowiem posiadać format A4 oraz twardą oprawę. Strony i znajdujące się we wnętrzu dokumentu rysunki, muszą zostać kolejno ponumerowane. Całość musi być wykonana w co najmniej czterech egzemplarzach.

Zagospodarowanie działki

Dokumentacja nie ogranicza się wyłącznie do samego budynku. Nie można ominąć również otoczenia domu, a więc terenu działki pod budowę. Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać rysunek, który przedstawia plan zagospodarowania działki. Chodzi między innymi o rozmieszczenie domu, a także innych elementów, które znajdą się na działce. W projekcie muszą znaleźć się również podstawowe informacje, do których zaliczyć można między innymi całkowitą powierzchnię działki, rozmiar znajdującego się na niej budynku wraz z usytuowaniem, rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury, takich jak studnie, przyłącza gazowe lub kanalizacja oraz obecność elementów rozgraniczających w postaci chodników, ulic lub miejsc parkingowych. Jeśli projekt domu zakłada ingerencję w środowisko naturalne, w takim przypadku również należy odnotować tego rodzaju działania w dokumencie.