Próbna ewakuacja budynku – jakich obiektów dotyczy, jaki jest jej cel?

Właściciel lub zarządca budynku powinien zorganizować między innymi próbną ewakuację obiektu – ten obowiązek nakłada na niego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku. Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby dowiedzieć się czy Twój budynek kwalifikuje się do próbnej ewakuacji oraz jaki jest cel tego rodzaju treningów.

Próbna ewakuacja budynku – kiedy i w jakich obiektach należy ją przeprowadzać?

Przepisy mówią o tym, że właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać próbną ewakuację budynku cyklicznie co dwa lata, gdy obiekt:

  • jest przeznaczony dla ponad 50 osób,
  • jest wykorzystywany przez stałych użytkowników, np. pracowników lub uczniów,
  • nie kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzkiego w skali IV, czyli nie jest budynkiem mieszkalnym jedno lub wielorodzinnym.

Gdy na terenie danego obiektu, w tym samym czasie, zmienia się grupa powyżej 50 osób (przedszkole, akademik, szkoła), właściciel lub zarządca powinien przeprowadzić próbną ewakuację budynku co najmniej raz w roku.

Warto zapamiętać, że…

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściciel lub zarządca budynku nie ma obowiązku przeprowadzania próbnej ewakuacji w budynku, który został zakwalifikowany do kategorii zagrożeń ludzkich I, II oraz III, a dodatkowo nie jest przeznaczony dla ponad 50 osób, które stale z korzystają z jego pomieszczeń.

Jaki jest cel próbnej ewakuacji budynku?

Organizacja takich czynności jest bardzo ważna z kilku względów. Dzięki próbie ewakuacyjnej możesz odpowiedzieć sobie na poniższe pytania.

  • Kto odpowiada za przebieg ewakuacji? Jeśli jest to grupa osób, jak wygląda podział zadań?
  • Czy sygnały alarmowe, które ustalono w teorii, sprawdzają się w praktyce?
  • Jak wygląda obieg informacji oraz łączność pomiędzy pracownikami w sytuacji zagrożenia?
  • Gdzie znajdują się miejsca zbiórki osób ewakuowanych? Skąd wiadomo, że nikt nie został w budynku?
  • Jakie zadania posiada służba ochrony w danym budynku?

Podstawa prawna próbnej ewakuacji budynku

Jest to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów.

Sprawdź szkolenia z zakresu Próbnej Ewakuacji Budynku na https://safetymark.pl/szkolenia/probna-ewakuacja-budynku/

Podsumowanie

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku, powinieneś wiedzieć jakie obowiązki wiążą się z Twoją funkcją. Jednym z nich jest organizacja próbnej ewakuacji budynku. Podstawowa wiedza na jej temat jest niezbędna, aby próby były przeprowadzane skuteczne, a w sytuacji zagrożenia móc prawidłowo oraz szybko zareagować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here