smiling handsome electrician repairing electrical box with pliers in corridor and looking at camera

Jak sama nazwa prezentuje, konserwacja to niewątpliwie wszystkie proste prace, jakie każdy posiadacz budynku budowlanego winien robić w celu zapobieżenia pogarszaniu się stanu technicznego budynku, natomiast co za tymże idzie, zapewnienia jego pewnego oraz kompatybilnego z przeznaczeniem używania. Czynności oraz prace połączone z przeprowadzeniem aktualnej konserwacji nie potrzebują ani zgłoszenia, ani zezwolenia na budowę, co jest właściwie oczywiste.

Należy jednakże pamiętać, iż wszystko, co przewyższa obszar konserwacji, potrzebuje już co najmniej zgłoszenia.

Co rozumiemy poprzez konserwacje?

Konserwacja budynków to czynności mające na celu zachowanie sprawności technicznej modułów budynku. Czynności są robione w budynku, jakiego stan technologiczny nie został w żadnym przypadku zepsuty przez jego regularną eksploatację. Jest to definicja tak nazywanej aktualnej konserwacji budynków, w skład której wchodzą tylko i wyłącznie niewielkie naprawy. Konserwacji nie można mieszać z remontem, jaki jest określeniem większym oraz polega na odnowieniu wartości rynkowej.

Konserwacja nieruchomości, więc zachowanie odpowiedniego stanu technicznego budynku

Konserwację od remontu wyróżnia obszar czynności budowlanych. Są to owe prace, jakie mają na celu zachowanie budynku w jak najdoskonalszym stanie technologicznym oraz praktycznym. Bieżąca konserwacja polega na odnowieniu wyglądu budynku, mieszkania lub biura i przeprowadzeniu czynności mających spowolnić ich wykorzystanie. Do takich prac należą, np. Malowanie lub wymiana posadzek. Rozbieżności między określeniem remontu natomiast konserwacji, doskonale oddaje przykład zmiany okien. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, jeśli wymieniamy okna ze zużytych oraz dziurawych na nowe, wtedy robimy czynności konserwacyjne.

Najczęstsze czynności konserwacyjne

Do przeważnie robionych prac podczas konserwacji budynków kwalifikuje się np. eliminowanie oraz zabezpieczanie przed graffiti i zabrudzeniami, naprawę, chronienie i zabezpieczanie dachów, oczyszczanie budynków oraz ich gruntów, natomiast również renowację (dotyczy budynków o znaczeniu historycznym) lub odgrzybianie. Co interesujące, niektóre budynki należy konserwować jedynie pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Dotyczy to przede wszystkim historycznych budynków, dworów, kamienic oraz tym podobnych.

Megadex – profesjonalna konserwacja budynków.