Medical Interiors - ekspert w projektowaniu gabinetów

Przygotowanie projektu gabinetu to zadanie wymagające wiedzy, doświadczenia i znajomości regulacji prawnych. Zadanie, któremu podołają tylko wybrani architekci. Firmą specjalizującą się w tego rodzaju realizacjach jest Medical Interiors.

Zadanie dla najlepszych

Jeśli sądzisz, że zaprojektowanie gabinetu ogranicza się wyłącznie do wyboru wyposażenia, to jesteś w dużym błędzie. Jak się bowiem okazuje ten rodzaj projektów wymaga nie tylko wiedzy ale również znajomości przepisów regulujących wygląd konkretnego rodzaju gabinetu. Co więcej, stanowi on wyzwanie nawet dla doświadczonych aranżerów i architektów. Dlaczego? Ponieważ w praktyce opracowanie takiego projektu wymaga znalezienia złotego środka pomiędzy indywidualnym designem wnętrza, regulacjami prawnymi, przyzwyczajeniami samych użytkowników, a oczekiwaniami ich klientów. Jeśli pragniesz, aby zaprojektowaniem twojego gabinetu zajęli się specjaliści posiadający na koncie wiele realizacji tego rodzaju, to postaw na usługi Medical Interiors (projektgabinetu.com).

Zakres oferty

Medical Interiors to firma specjalizująca się w opracowywaniu projektów różnego rodzaju gabinetów. W praktyce marka podejmuje się projektowania:

  • Gabinetów lekarskich,
  • Gabinetów stomatologicznych,
  • Gabinetów kosmetycznych,
  • Salonów fryzjerskich,
  • Gabinetów medycyny estetycznej,
  • Gabinetów terapeutycznych,
  • Gabinetów weterynaryjnych,
  • Projektów technologicznych dla Sanepidu.

Etapy projektowania

Współpraca z Medical Interiors opiera się prostych i zrozumiałych zasadach, natomiast sama realizacja projektu składa się z kilku etapów.

Etap I – Analiza możliwości

Służy ona – w zależności od zastałego stanu – określeniu możliwości wykorzystania aktualnej aranżacji przestrzeni bądź też identyfikacji prac koniecznych do przeprowadzenia w celu przystosowania wnętrza do potrzeb danego typu gabinetu.

Etap II – Projekt koncepcyjny

Jest to szkic technicznych będący ogólnym opracowaniem koncepcji funkcjonalnej wnętrza. Powstaje on na podstawie oczekiwań inwestora oraz analizy możliwości.

Etap III – Projekt architektoniczno-budowlany

Typ opracowania realizowany w przypadku konieczności budowy nowego obiektu. Choć częstokroć zapewnia on inwestorowi większą swobodę niż w przypadku adaptacji istniejącej nieruchomości, to jednak należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż również w tym wypadku uzyskanie maksymalnej ergonomii wnętrza wymaga dostosowania projektu do wymagań prawnych.

Etap IV – Projekt aranżacji wnętrz

Projekt aranżacji wnętrza decyduje zarówno o wyglądzie danego rodzaju gabinetu, jak i o jego ergonomiczności. Na tym etapie pracy pod uwagę brane są również ograniczenia budżetowe określone przez inwestora. Z tego względu nierzadko celem projektu aranżacji wnętrz jest znalezienie optymalnego rozwiązania łączącego względy ekonomiczne z wykończeniami spełniającymi najwyższe normy funkcjonalne.

Etap V – Projekt wykonawczy

Standaryzowana forma projektu stanowiąca podstawę do stworzenia kosztorysu. W oparciu o projekt wykonawczy prowadzone są prace budowlane.

Etap VI – Projekt oświetlenia miejsc pracy

To opis warunków oświetlenia umożliwiający inwestorom i realizatorom instalacji swobodę wyboru typu źródeł światła bądź też ich charakteru czy sposobu uruchamiania.

Etap VII – Projekty osłon stałych

Ich celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w gabinetach i pracowniach korzystających ze sprzętu do diagnostyki obrazowej.

Etap VIII – Projekt instalacji technologicznych

Plan przebiegu ciągów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sieci energetycznych, teleinformatycznych, układów elektrycznych alarmów oraz instalacji technicznych specyficznych dla danego typu gabinetów.

Etap IX – Projekt identyfikacji wizualnej

Ma on na celu stworzenie spójnego wizerunku gabinetu, w tym również opracowanie elementów dodatkowych np. logotypu czy też wizytówek.

Etap X – Usługi konsultingowe

Rozmowa z ekspertem służy przystosowaniu aktualnego obrazu projektu do indywidualnych oczekiwań inwestora.