Kompensacja przyrodnicza - budki lęgowe dla ptaków

Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza – kompensacja w praktyce

Inwentaryzacja przyrodnicza pozwala na przeprowadzenie wszelkich prac remontowych, budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynku zgodnie z założeniami, a co najważniejsze bez uszczerbku przyrody. Głównym celem inwentaryzacji przyrodniczej jest rozpoznanie i udokumentowanie gatunków ptaków przebywających w obrębie danej inwestycji. Działanie to pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia całego przebiegu prac remontowych lub budowlanych.

Inwentaryzacja ptaków na terenie danej inwestycji pozwala uniknąć zagrożenia bezpośredniego dla ptaków, jakim jest możliwość ich okaleczenia lub narażenia na śmierć. Drugim niezwykle ważnym aspektem inwentaryzacji ptaków jest możliwość uchronienia ptaków przed zagrożeniem pośrednim, jakim jest np. zniszczenie ich siedlisk ulokowanych w obrębie budynków.
Na terenie miast, budynki zastępują wiele naturalnych siedlisk ptaków. Są one dla nich „naturalnym” schronieniem oraz miejscem lęgowym.

Niemal każdy budynek można podzielić na odpowiednie strefy lub sekcje, które zasiedlane są przez konkretne gatunki ptaków tj.:
• dach budynków wybierane są przez bociany białe
• kominy domów i budynków wybierają kawki
• płomykówki oraz jerzyki możemy spotkać na strychach, oraz stropodachach
• pustułki wybierają gzymsy
• wróble domowe znajdziemy w szczelinach ścian
• gołębie zakładają gniazda lęgowe na parapetach, oraz balkonach
• muchołówki szare i kopciuszki wybierają belki stropowe
• jaskółki dymówki bardzo często możemy spotkać we wnętrzach budynków, które mają dostęp od zewnątrz.
Jeśli budynki są pokryte bluszczem lub innymi pnączami, możemy się spodziewać, że znajdziemy gniazda lęgowe kosa.

budki-legowe-dla-ptakow-na-elewacji-budynku

Fot. PtasiDom.com | Renowacja budynku a ptaki. Jak wykonać remont elewacji budynku bez szkody dla ptaków.

W jakim okresie przeprowadzać prace termomodernizacyjne oraz budowlane

Wiele prac remontowo-budowlanych jest przeprowadzanych od wiosny do jesieni. Jeśli inwestor chce w jak największym stopniu uwzględnić ochronę ptaków oraz ich miejsc lęgowych, powinien planować remonty poza sezonem lęgowym, który trwa od marca aż do końca października. Często jednak z przyczyn technicznych i technologicznych wykonanie prac w okresie jesienno zimowym jest niemożliwe lub stanowi zbyt duże utrudnienie. Dlatego też wiele prac remontowych i budowlanych pokrywa się z sezonem lęgowym ptaków.
Bez względu na termin realizacji inwestycji czy remontu, warto przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną. Pozwoli ona zaplanować i przeprowadzić wszelkie prace z uwzględnieniem jak najmniejszych strat dla żyjących na wybranym terenie ptaków.

Niemal wszystkie prace budowlane i remontowe ingerują we wcześniej założone miejsca lęgowe ptaków. By zapobiec zmianom, które może nieść inwestycja lub remont, niezbędna jest kompensacja przyrodnicza w postaci zastąpienia zniszczonych gniazd, nowymi. Budki lęgowe dla wybranych gatunków ptaków, pozwalają w bardzo dużym stopniu zrównoważyć straty powstałe w przyrodzie na skutek wybudowania nowego kompleksu budynków czy nawet samego remontu elewacji.

kompensacja_przyrodnicza

Fot. PtasiDom.com | Ekspert ornitolog Michał Dworak podczas prowadzenia inwentaryzacji ornitologicznej.

Inwentaryzacje ornitologiczna

Przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych i remontowych, należy pamiętać o zachowaniu równowagi w przyrodzie. W sytuacji, gdy na terenie inwestycji, stwierdzona zostanie obecność występowania ptaków lub ich lęgów, cała inwestycja może zostać wstrzymana przez powiatowy lub główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja ornitologiczna oraz ścisła współpraca z ornitologiem, bardzo często pozwalają uniknąć niechcianych przerw i opóźnień w całym procesie budowy lub remontu.