Geotechnika – czym się zajmuje Na czym polegają badania geotechniczne.

Zbadanie jakości gruntu jest jedną z najważniejszych rzeczy, które powinno się zrobić przed przystąpieniem do budowy. Kto zajmuje się takimi badaniami i w jaki sposób się je wykonuje?

Co to jest geotechnika?

Domy, drogi, mosty, tunele – budowa czegokolwiek jest wymagającym przedsięwzięciem. Ważne decyzje padają jednak również wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, trzeba bowiem wybrać dla niej dogodną lokalizację. Nie chodzi tu tylko o to, w jakim otoczeniu znajdzie się budowla, ale również na jakim gruncie. Nie każdy grunt w równym stopniu nadaje się do przeprowadzenia na nim prac budowlanych.

 
Niektóre grunty mogą być do tego niezdatne, a w takiej sytuacji mogą nie wytrzymać obciążenia fundamentów lub tego, któremu będą poddawane w późniejszych etapach konstrukcji. Jeśli grunt okaże się nieodpowiedni, trzeba wtedy albo go odpowiednio przystosować, albo po prostu wybrać inne miejsce na budowę.

 
Zajmująca się tymi zagadnieniami geotechnika to domena firmy Keller Polska – ta dziedzina inżynierii charakteryzuje się kompleksowością. Oznacza to w tym kontekście, że łączy w sobie różne inne nauki, w tym fizykę, chemię, mechanikę gruntów i budowli, gruntoznawstwo oraz geologię.

 
Geotechnicy zajmują się więc oceną zdatności gruntu do przeprowadzenia na nim prac budowlanych, zwłaszcza jego trwałości i wytrzymałości. Wyniki tych badań umożliwiają stworzenie odpowiedniego projektu i wybór najlepszych technologii do przeprowadzenia prac.

 
Dlaczego badania geotechniczne są ważne?

Dobrze przeprowadzone badania geotechniczne pozwalają określić typ gruntu na danym obszarze oraz na jakiej głębokości są umiejscowione jego poszczególne warstwy, w tym warstwa nośna. Ustala się też dzięki nim poziom wód gruntowych i jego wahania.

 
Znając te parametry, można ocenić, czy na owym gruncie można lokalizować budowlane obiekty oraz jaki typ fundamentów trzeba w tym konkretnym wypadku zastosować, by budynek był stabilny i bezpieczny. W ten sposób można uniknąć nierówno osiadających fundamentów, pękających ścian, a nawet budowlanej katastrofy.

 
Szczególnie duże znaczenie takie badania mają odnośnie podpiwniczenia budynku, ponieważ można dzięki nim ocenić ryzyko występowania wody w piwnicy. W ogóle określenie poziomu wód gruntowych i jego okresowego wahania to istotna kwestia. Możemy się dowiedzieć, czy fundamenty budynku będą miały kontakt z wodą i przedsięwziąć odpowiednie środki – zastosować właściwy rodzaj izolacji lub posadowić budynek wyżej. Dzięki badaniom geotechnicznym można też właściwie zabezpieczyć budynek przed wodą opadową, by uniknąć podtopień i zalewania fundamentów.

 
Jak wykonuje się badania geotechniczne?

Średni koszt badania geotechnicznego to od 1000 do 1500 zł, jeśli budynek ma być niepodpiwniczony. A na czym ono polega?

 
Podstawową metodą przeprowadzania badań tego typu jest wykonanie przynajmniej trzech wierceń o głębokości 4-5 metrów. Są to pionowe zagłębienia w gruncie, pozwalające ocenić jego gatunek i stan. Czasem jednak same wiercenia nie wystarczą. W takich sytuacjach pobrane próbki gleby i wód gruntowych poddaje się badaniom laboratoryjnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here